supplement
Obrađivani otisci umetnuti u kartu koju su izradili Dalla Vecchia i Tarlao (2000)

Dino Curman