prilog
Obrađivani otisci umetnuti u kartu koju su izradili Dalla Vecchia i Tarlao (2000)
prilog 4

Dino Curman