Omogućena pohrana skupova podataka u Dabru

U repozitorijima sustava Dabar omogućena je pohrana i samoarhiviranje novog digitalnog objekta: skup podataka (dataset).

Navedeni digitalni objekt namijenjen je za pohranu, dugotrajno čuvanje i diseminaciju istraživačkih podataka (podataka koji su kreirani ili prikupljeni za potrebe analize te dobivanje izvornih znanstvenih rezultata). Implementirana podrška omogućava ispunjavanje obveze otvorene objave istraživačkih podataka nastalih u okviru projekata koji su financirani od Europske komisije.

Pri pohrani, svaki skup podataka opisuje se odgovarajućim metapodacima (specifikacija sastavljena prema: DataCite Metadata Schema 4.1.), dodjeljuje mu se trajni identifikator (URN:NBN), a radi ponovne upotrebe (reuse), potrebno je svaki skup podataka urediti i dokumentirati prema domenskim standardima, odnosno standardima odgovarajućeg područja istraživanja. Na taj način omogućena je pohrana sukladno FAIR data principima (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Metapodaci se prosljeđuju u druge servise (OpenAIRE, Google Scholar), a omogućeno je i definiranje prava korištenja pohranjenog skupa podataka.

Primjer pohranjenog skupa podataka u Dabru, deskriptivnih metapodataka te popratne dokumentacije dostupan je u Repozitoriju Državnog hidrometeorološkog zavoda: https://repozitorij.meteo.hr/.

Više informacija o pohrani istraživačkih podataka dostupno je na mrežnim stranicama Dabra.