No public access
doctoral thesis
Metacognitive monitoring during category learning

Valnea Žauhar (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Metadata
TitleMetakognitivno nadgledanje tijekom kategorijalnog učenja
AuthorValnea Žauhar
Mentor(s)Dražen Domijan
Abstract
Kategorijalno učenje je proces unutar kojeg se znanje o kategorijama pohranjuje u pamćenju kako bi ga se moglo koristiti prilikom kategorizacije. Cilj istraživanja bio je ispitati metakognitivno nadgledanje kategorijalnog učenja kod zadataka kategorizacije s dvije međusobno isključive kategorije. Korišteni su zadaci temeljeni na pravilu kod kojih se aktivira eksplicitni sustav kategorijalnog učenja i zadaci integracije informacija kod kojih se aktivira implicitni sustav kategorijalnog učenja. Sustav koji se aktivira utječe na mogućnost metakognitivnog nadgledanja tijeka učenja i kasnije kategorizacije, odnosno, utječe na mogućnost praćenja tijeka vlastitih kognitivnih procesa. Metakognitivno nadgledanje ispitano je procjenama sigurnosti u točnost klasifikacije, procjenama blizine usvajanja pravila i kategorija, te procjenama učenja i kategorijalnog učenja. Rezultati su pokazali kako su točnost klasifikacije i metakognitivne procjene pod utjecajem primijenjenih zadataka kategorizacije. Kada se aktivira eksplicitni sustav kategorijalnog učenja točnost klasifikacije i metakognitivne procjene visoke su i usklađene, no smanjuju se u funkciji povećanja složenosti logičkog pravila u podlozi zadatka. S druge strane, točnost klasifikacije i metakognitivne procjene niže su i manje usklađene kada se tijekom učenja aktivira implicitni sustav učenja, odnosno, kada se učenje temelji na upamćivanju pojedinačnih egzemplara. Također, rezultati su pokazali kako u završnoj fazi učenja dolazi do skoka u točnosti klasifikacije koji je praćen postupnijim porastom metakognitivnih procjena što upućuje na paralelnu aktivaciju dvaju sustava. Ovisno o sustavu aktiviranom tijekom učenja, metakognitivne procjene u domeni kategorijalnog učenja formiraju se temeljem različitih znakova dostupnih u trenutku davanja procjene.
Keywordscategory learning classification accuracy metacognitive judgments explicit category learning system implicit category learning system
Parallel title (English)Metacognitive monitoring during category learning
Committee MembersSvjetlana Kolić-Vehovec (committee chairperson)
Igor Bajšanski (committee member)
Pavle Valerjev (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
UDK159.9
PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY
Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate Doctoral Studies in Psychology
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-15
Parallel abstract (English)
Category learning is defined as the process of acquiring knowledge about categories so that it can be subsequently used during categorization. The aim of the study was to investigate metacognitive monitoring in different learning stages during the acquisition of category learning tasks with two mutually exclusive categories. Rule-based category learning tasks which are expected to activate the explicit learning system, and integration-information category learning tasks which are expected to activate the implicit learning system were examined. It is assumed that the system activated during category learning affects the ability of metacognitive monitoring of the ongoing learning process and subsequent categorization. Metacognitive monitoring has been examined by confidence judgments, feeling-of-warmth judgments, judgments of learning and category learning judgments. The results showed that classification accuracy and metacognitive judgments are affected by task type. When the explicit learning system is activated, classification accuracy and metacognitive judgments are high and compatible. However, both measures decrease as a function of increasing complexity of the logical rules underlying the tasks. When the implicit learning system is activated, classification accuracy and metacognitive judgments are lower and less compatible. Furthermore, the results showed that in the final learning stage the sudden increase in classification accuracy directly before complete accuracy is achieved, is followed by gradual increase in metacognitive judgments which suggests parallel activation of both, explicit and implicit, category learning systems. To conclude, the results showed that metacognitive judgments in the category learning domain are formed based on different available cues depending on which category learning system is activated during learning.
Parallel keywords (Croatian)kategorijalno učenje točnost klasifikacije metakognitivne procjene eksplicitni sustav kategorijalnog učenja implicitni sustav kategorijalnog učenja
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionNo public access
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:216934
CommitterAleksandra Moslavac