doctoral thesis
The Sixties in Croatian Literature and Culture

Tatjana Ileš (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Metadata
TitleŠezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi
AuthorTatjana Ileš
Mentor(s)Aleksandar Mijatović
Abstract
Sadržajni i praktični dosezi doktorskog rada pod naslovom Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi pokazuju kako šezdesete godine 20. stoljeća u kulturi, u europskim i svjetskim razmjerima, mogu biti prepoznate kao zasebno mikro-razdoblje moderne kulturološke povijesti, a koje je društvenim i kulturnim procesima započetim upravo tada snažno, na nekim poljima i presudno, utjecalo na svijet u kojemu danas živimo. Jasno su, dakle, vidljivi nasljedovanje, aktualizacija i primjena najboljih koncepata europske kulturne i humanističke tradicije, ali i novine u teorijskoj i filozofskoj misli koje su u pravilu dolazile s angloameričkih prostora. Svrha ovoga istraživanja bila je detektirati društvenu ulogu književnosti i njezinu svrhu u cjelini kulture te postaviti i razraditi metodologiju mikrohistorije kulture i književnosti šezdesetih – dekade na samom 'rubu kraja' moderne kao epohe u krizi (na hrvatskim književno-geografskim prostorima) – prema raznovrsnosti mogućih tipova određenih novom strukturom osjećaja, koji omogućuju (novo) shvaćanje i opis književnih i kulturnih epoha, ali i njihovo razumijevanje. Predmetno književno i kulturološko razdoblje do sada nije bilo sustavno obrađivano te još uvijek nije usustavljena tipologija prema kategoriji duha vremena. Rezultati istraživanja provedenih u ovom doktorskom radu pokazala su supostojanje i međusobno prožimanje visokovrijednih umjetničkih poticaja i utjecaja koje je donosila popularna kultura u kontekstu duhovne povijesti i nove strukture osjećaja nastale upravo u šezdesetima. U šezdesetima u hrvatskoj književnosti i kulturi inzistira se na specifičnostima korpusa i kulturnih fenomena u području literature, a čija analiza nedvojbeno pokazuje utjecaje šezdesetih kao sociokulturnoga pokreta globalnih razmjera na nacionalnu kulturu pa tako i na književnost.
Keywords1960s Croatian literature novel culture popular culture resistance
Parallel title (English)The Sixties in Croatian Literature and Culture
Committee MembersKristina Peternai Andrić (committee chairperson)
Helena Sablić Tomić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Theory and History of Literature
UDK821.163.42
LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Croatian literature
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeLiterature and Cultural Identity
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The doctoral thesis The Sixties in Croatian Literature and Culture aims to demonstrate that 1960s can be recognized as a separate micro period in the modern cultural history both in Europe and worldwide, indicating that social and cultural processes initiated at the time have largely affected the contemporary world. The focus of the thesis is to detect the role and the aim of the literature in society and culture as a whole as well as to establish and develop methodology of the micro history of the culture and literature in the 60s, a decade at 'the very end' of modernism experiencing crisis (in the Croatian literary-geographical area). The methodology is based on the diversity of possible types of novels determined by the new structure of feelings, which, along with a (new) perspective and account of the literary and cultural periods, offer possibilities for their deeper understanding. The research, which has provided a novel systematic analysis of the literary and cultural period under study, demonstrates the coexistence as well as the intertwinement of much appreciated artistic motives and influences. These were introduced by popular culture within the context of spiritual history and the new structure of feelings which emerged in the 1960s.
Descriptors
(NSK Kontrolirani rječnik)Parallel keywords (Croatian)šezdesete hrvatska književnost roman kultura popularna kultura otpor
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:185512
CommitterGordana Gašo