doctoral thesis
The influence of the pricing strategies in hotel industry on the value chain and performance of tourist destinations

Branko Bogunović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Metadata
TitleUtjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
AuthorBranko Bogunović
Mentor(s)Nevenka Čavlek
Abstract
Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj hotelijerstva, prvenstveno udjela hotela u smještaju neke destinacije i prisutnosti globalnih hotelskih marki, na uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Dodatno je žarište na odnosu strategija cijena hotela u vremenu financijske i ekonomske krize na njihovu dugoročnu uspješnost, kao i uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Vezano uz predmet istraživanja, postavljene su tri hipoteze. Prva je hipoteza da je udio hotela u ukupnom smještaju pozitivno statistički signifikantno koreliran s uspješnosti turističkih destinacija. Druga je hipoteza da su uspješnije turističke destinacije u kojima postoje hoteli kojima upravljaju međunarodne menadžment kompanije ili su u marketinškim savezima. Treća je hipoteza da su u vremenu krize dugoročno bolje prošli oni hoteli koji su imali strategiju održanja cijene nasuprot održanja zauzetosti. Nakon definiranja osnovnih pojmova koji su u fokusu rada (turistička destinacija, modeli mjerenja poslovne uspješnosti, turistički lanac vrijednosti, konkurentnost turističke industrije, mjere uspješnosti u hotelijerstvu), moguće je bilo zaključiti da zbog kompleksnosti turističkog proizvoda zasad nema adekvatnog modela mjerenja uspješnosti turističkih destinacija. Stoga je najveći metodološki korak unutar ovog rada bio kreirati takav model. Koristeći dosadašnje znanstvene spoznaje te metode kreiranja drugih kompozitnih indeksa u turizmu i ekonomiji, kreiran je model koji kombinira 8 indikatora u grupama ekonomskih, društvenih i okolišnih performansi turističke destinacije. Model je testiran na 30 najuspješnih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Na osnovu modela su Pearsonovim testom korelacije testirane hipoteze H1 i H2, pri čemu je jednoznačno dokazana hipoteza H1, no na temelju istraživanja nije bilo dokaza hipoteze H2. Zaključak je da hoteli imaju pozitivan učinak na uspješnost destinacija u kojima se nalaze, ali da njihova internacionalizacija za destinacije nije od presudnog značaja. Za potrebe testiranja hipoteze H3, napravljeno je dodatno istraživanje performansi 30 hotela (koji se nalaze u 30 destinacija iz prethodnog istraživanja). Korištene su različite metode testiranja, no nije nađena nikakva veza između odabira strategije održanja cijene ili zauzetosti i dugoročne uspješnosti hotela iz uzorka. Time na ovom uzorku nisu potvrđeni rezultati prethodnih istraživanja, a što se može pripisati osobitostima hrvatskog hotelijerstva.
KeywordsTourism value chain Tourist destination performance measurement model Hotel industry pricing strategies Economic crisis Hotel industry Tourist destination Performance measurement model Tourist destinations competitiveness Tourist destination sustainability Tourism performance indicators
Parallel title (English)The influence of the pricing strategies in hotel industry on the value chain and performance of tourist destinations
Committee MembersMato Bartoluci (committee chairperson)
Soumitra Sharma (committee member)
Zdenko Cerović (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
UDK338.48
SOCIAL SCIENCES
Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeEconomics and Business Economics
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Performance measurement has been a focus of the business practice and theory, probably since the existence of business itself. In the last 30 years, many new paradigms and models in the field have appeared, such as the Value chain model (Porter, 1985) or the Balance Scorecard (Kaplan and Norton, 1992, 1996). However, such scientific and practical advancements,generally applicable for the production or the single service based industries, werenot applicable for tourism so far. Tourism service in its single product package includes variety of geographically dispersed suppliers that work in wide range of mutual relations. It is therefore very challenging to cover all of them within the single model that would successfully measure performance of a destination as a whole and of all its elements and provide results that would be comparable to a reasonable degree. Accommodation industry is the largest single participating industry (both by revenue and its significance for the consumer) within tourism. Due to its importance, it is frequently a subject of the scientific research and consequently hotel performance measurement methods are very well covered in the science, accepted and implemented in the practice. However, such performance measurement systems have rarely been scientifically examined for a tourism destinations, especially on regional or local level. There are composite indicators oriented for the evaluating competitiveness of countries in the tourism (World Economic Forum’s T&T competitiveness index), but there are no generally accepted methodological frameworks that could be applied on the destination level. Furthermore, as the majority of other economic sectors, tourism has recently suffered the effects of the major global economic crisis. Crisis has generally affected both the tourism destinations and the hotel industry. During the crisis, hotel managers could generally choose two of the possible market strategies. To defend the prices at the levels prior to crisis and thus preserve the desired price positioning, or to defend the hotel occupancy levels. Some research have so far provided a proof that maintaining prices is more justified long term strategic option (Enz et al, 2012), however with a notion that the choice largely depends on a local market conditions.
Parallel keywords (Croatian)Model mjerenja uspješnosti turističkih destinacija Strategija cijena u hotelijerstvu Turistička destinacija Hotelijerstvo Model mjerenja poslovne uspješnosti Konkurentnost turističkih destinacija Indikatori turističke uspješnosti Održivost turističkih destinacija Turistički lanac vrijednosti Ekonomska kriza
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:846939
CommitterSilvana Brozović