doctoral thesis
Influence of political risk on international business transactions of Croatian companies

Zvonimir Strnad (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Metadata
TitleO utjecaju političkog rizika na odvijanje međunarodnih poslovnih transakcija hrvatskih tvrtki
AuthorZvonimir Strnad
Mentor(s)Ivana Barković Bojanić
Abstract
Političko okruženje u kojem tvrtke djeluju oduvijek je bilo presudno za uspjeh ili neuspjeh tvrtke. Promjenu političkog okruženja uzrokovanu djelovanjem od strane države ili drugih političkih čimbenika koja ima utjecaj na poslovanje tvrtke definirati ćemo kao politički rizik. Politički rizik je vjerojatnost da će određeno političko djelovanje dovesti do štetnih posljedica za poslovanje tvrtke. Međunarodne poslovne transakcije možemo definirati kao transakcije, često definirane ugovorom, između dvije strane iz različitih država. Općenito govoreći, bilo kakva razmjena vrijednosti koja se odvija preko državnih granica predstavlja međunarodnu transakciju. Utjecaj politike na poslovanje hrvatskih tvrtki u inozemstvu, odnosno na izvoz i ulaganja hrvatskih tvrtki u inozemstvo koje su neki ekonomski analitičari proglasili kao jedini spas hrvatskog gospodarstva, predstavlja potpuno nov, u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj literaturi slabo obrađen problem. Razlozi tomu mogu biti višestruki odnosno mogu biti posljedica slabog izvoza, malog ulaganja u inozemstvu te zbog nedefinirane naravi političkog rizika odnosno nemogućnosti mjerenja političkog rizika. Uzimajući u obzir dosadašnje spoznaje o političkom riziku i njegovom utjecaju na međunarodno poslovanje glavna ideja vodilja doktorske disertacije jest ocijeniti utjecaj političkog rizika na međunarodne poslovne transakcije hrvatskih tvrtki te sugerirati načine i instrumente kojima se može upravljati političkim rizikom. U tu svrhu, koristeći podatke o izvozu u inozemstvo i investicijama hrvatskih tvrtki, proveli smo anketno istraživanje među hrvatskim tvrtkama koje se bave međunarodnim poslovnim transakcijama odnosno među stotinu najvećih hrvatskih izvoznika u 2011. godini. Također je napravljena analiza korelacije između vrijednosti izvoza iz Republike Hrvatske u pojedine zemlje i pokazatelja razine političkog rizika u tim zemljama u određenom vremenskom razdoblju. Rezultati istraživanja omogućili su nam da prihvatimo ili odbacimo postavljene hipoteze kao i da definiramo okvir za upravljanje političkim rizikom koji bi mogao biti upotrebljiv hrvatskim tvrtkama koje kao dio svog poslovanja imaju i međunarodne transakcijama.
Keywordsrisk politics political risk international business transactions globalization analysis management exports investments
Parallel title (English)Influence of political risk on international business transactions of Croatian companies
Committee MembersŽeljko Požega (committee chairperson)
Ivana Barković Bojanić (committee member)
Ivan Kristek (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
UDK327
SOCIAL SCIENCES
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study Management
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-20
Parallel abstract (English)
Political environment in which companies operate has always been crucial for their success or failure. Changes in political environment caused by actions of a state or other political actors which in turn influences business could be viewed as political risk. Political risk represents the probability that certain political action will lead to adverse effects for companies business. International business transactions can be defined as transections, often defined by contract, between two parties from different nation states. Generally speaking any exchange of goods or value over national borders can be construed as international transaction. Influence of politics on businesses of Croatian companies abroad, particularly exports and investments, which is viewed by some economist as the only way for Croatian economy to grow, represents quite new and unexplored problem in Croatian economic science literature. There are multiple possible reasons for this, one of which can be the fact that export industry is poorly developed and that there is small number of investments made by Croatian companies in other countries. The fact that the political risk is so differently defined and hard to measure is also the reasons for it being seldom present in scientific literature. Taking into account all the knowledge amassed until now about political risk and the influence it has on international business the purpose of this doctoral dissertation is to assess the influence the political risk has on international business transactions of Croatian companies. Furthermore the thesis tries to suggest ways and means by which to manage political risk.For that purpose and using the data of exports and foreign investments of Croatian companies we conducted survey among top one hundred Croatian exporters for 2011 calendar year. Also we conducted correlation analyses between value of exports from Croatia to selected countries and the level of political risk in those countries using various risk indexes for given time period. Results of research have enabled for hypotheses to be either accepted or dismissed as well as to define the comprehensive framework for political risk management. This framework can in turn be used by Croatian companies engaged in international business transactions.
Parallel keywords (Croatian)rizik politika politički rizik međunarodne transakcije hrvatskih tvrtki globalizacija analiza upravljanje izvoz investicije
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:468015
CommitterGordana Kradijan