Mucalo, Ana: Utvrđivanje fenolnog profila "Plavac mali" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja