disertacija
Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru

Nikola Protrka (2018)
Sveučilište u Zadru