disertacija
Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi

Amanda Car (2017)
Sveučilište u Zadru