disertacija
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci

Branko Metzger-Šober (2016)
Sveučilište u Zadru