disertacija
Uloga turističkih zajednica u iniciranju razvoja novih turističkih proizvoda destinacije

Suzana Aflić (2018)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"