disertacija
MEDICINSKA VJEŠTAČENJA U POSTUPCIMA KAZNENOG SUDA U DUBROVNIKU U 18. STOLJEĆU

Neda Kovačić (2018)
Sveučilište u Dubrovniku