disertacija
POPIS STANOVNIŠTVA U PIRANSKOJ OPĆINI 1910.

Pletikosić Ivica (2018)
Sveučilište u Dubrovniku