disertacija
ETNOMUZIKOLOG NIKOLA BUBLE (1950.–2015.)

Lidija Vladić-Mandarić (2017)
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija
Odjel za glazbenu umjetnost