Rad nije dostupan
disertacija
Višekriterijska i usporedna analiza efikasnosti elektroničkog poslovanja gradskih uprava
doktorska disertacija

Jelena Jardas Antonić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet