Rad nije dostupan
disertacija
Javno-privatno partnerstvo
model ubrzanoga razvoja morskih luka Republike Hrvatske

Ana Perić Hadžić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet