Rad nije dostupan
disertacija
Društveno odgovorna strategija marketinga i konkuretnost poduzeća prehrambene industrije Republike Hrvatske
doktorska disertacija

Jadranka Ivanković (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet