Rad nije dostupan
disertacija
Strategija upravljanja znanjem u funkciji konkurentnosti hotelske industrije
doktorska disertacija

Kristina Črnjar (2010)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu