Rad nije dostupan
disertacija
Racionalizacija logističke distribucije lijekova u Republici Hrvatskoj
doktorska disertacija

Katarina Toković (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet