Rad nije dostupan
disertacija
Prilog razvoju procjene mehaničkih svojstava poboljšanog čelika i čeličnog lijeva
doktorski rad

Dario Iljkić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet
Zavod za materijale