disertacija
Prevođenje elemenata kulture s engleskoga na hrvatski jezik
doktorska disertacija

Branka Novosel (2012)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju