Rad nije dostupan
disertacija
Razvoj ljudskih potencijala za gospodarstvo temeljeno na znanju
doktorska disertacija

Zoran Ježić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet