Rad nije dostupan
disertacija
Procjena oralnog zdravlja štićenika ustanova za njegu starijih osoba
doktorski rad

Irena Glažar (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet