Rad nije dostupan
disertacija
Modeliranje utjecaja spajanja na uspješnost društava za osiguranje na hrvatskom tržištu osiguranja
doktorska disertacija

Tomislava Pavić Kramarić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet