Rad nije dostupan
disertacija
Uloga iglC gena u unutarstaničnom životu Francisella tularensis
doktorski rad

Gordana Pavoković (2012)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet