Rad nije dostupan
disertacija
Izražaj koštanih morfogenetskih proteina u normalnim i karcinomskim stanicama bubrega
doktorski rad

Dean Markić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet