Rad nije dostupan
disertacija
Vrednovanje simulacijskih modela u optimiranju brodskog elektroenergetskog sustava
doktorski rad

Maja Krčum (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci