Rad nije dostupan
disertacija
Bioetički, zakonodavni i organizacijski preduvjeti primjene suvremenih trendova u hospicijskom pokretu u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske
doktorska disertacija

Morana Brkljačić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet