Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj prometovanja niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija na međunarodno poslovanje hrvatskih zračnih luka
doktorska disertacija

Katija Vojvodić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet