Rad nije dostupan
disertacija
Traumatska ozljeda mozga u štakora: mehanizmi oštećenja i oporavka te učinci pioglitazona i enoksaparina
doktorski rad

Kristina Pilipović (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet