Rad nije dostupan
disertacija
Strategijski pristup razvoju golfa u turizmu zemalja Europske unije i Republike Hrvatske
doktorski rad

Tonći Jerak (2013)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu