Rad nije dostupan
disertacija
Uloga granulizina na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće
doktorski rad

Danijela Veljković Vujaklija (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet