Rad nije dostupan
disertacija
Resekcijska artroplastika s osteotomijom baze prve metatarzalne kosti u liječenju hallux valgusa
doktorski rad

Hari Jurdana (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za ortopediju i fizikalnu medicinu