Rad nije dostupan
disertacija
Škole u promicanju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj
doktorski rad

Dunja Anđić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju