Rad nije dostupan
disertacija
Globalna DNA metilacija i trisomija 21
doktorski rad

Ivana Babić Božović (2013)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet