Rad nije dostupan
disertacija
Analiza uvjeta nastanka pukotina i model procjene vijeka trajanja konstrukcija
doktorski rad

Sanjin Kršćanski (2013)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet