Rad nije dostupan
disertacija
Analiza mogućnosti smanjenja emisija čađe i NOx na suvremenim sporohodnim dizelskim dvotaktnim motorima
doktorska disertacija

Tomislav Senčić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet