Rad nije dostupan
disertacija
Računovodstveni tretman izvedenih instrumenata u funkciji zaštite od valutnog rizika u bankama
doktorska disertacija

Marina Sohora Bukovac (2012)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet