Rad nije dostupan
disertacija
Prognostičko značenje osteopontina u karcinomu bubrega
doktorska disertacija

Koviljka Matušan Ilijaš (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet