Rad nije dostupan
disertacija
Predviđanje budućeg novčanog tijeka u okviru metodologije procesa akvizicija hrvatskih tvrtki
doktorska disertacija

Jasminka Radolović (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet