Rad nije dostupan
disertacija
Uloga ribosomskih proteina u aktivaciji supresora tumora p53
doktorski rad

Slađana Bursać (2013)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet