Rad nije dostupan
disertacija
Optimizacija kopnene prometne infrastrukture između paneuropskog koridora V i ogranka Vb
doktorska disertacija

Siniša Vilke (2013)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci