Rad nije dostupan
disertacija
Endocitozni put MHC molekula I. razreda u stanicama inficiranim mišjim citomegalovirusom
doktorska disertacija

Maja Ilić Tomaš (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet