Rad nije dostupan
disertacija
Povećanje učinkovitosti računalnih simulacija onečišćenja zraka
doktorska disertacija

Marko Čavrak (2010)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet