Rad nije dostupan
disertacija
Model ranog otkrivanja opasnosti - doprinos učinkovitosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom
doktorska disertacija

Igor Rudan (2010)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci