Rad nije dostupan
disertacija
Marketinški pristup valorizacije kulturne baštine u funkciji razvoja turizma
doktorska disertacija

Tatjana Gredičak (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet