Rad nije dostupan
disertacija
Analiza akustičkog odziva pravokutnog panela
doktorska disertacija

Ante Skoblar (2012)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet