Rad nije dostupan
disertacija
Optimiranje pogonskih postrojenja brodova za prijevoz ukapljenog prirodnog plina
doktorski rad

Josip Orović (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci