Rad nije dostupan
disertacija
Morfogenetska i imunomodulacijska svojstva stresnih proteina metalotioneina i glikoproteina 96 tijekom regeneracije jetre u miša
doktorska disertacija

Hrvoje Jakovac (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet